Scuole

SHINKAN KARATE RAVENNA           AIKIDO RAVENNA TEAM                LUDOSPORT

FLOS FERRI                                         KARATE SHOTOKAI CLUB               GOYU RAVENNA

CHANBARA FERRARA                        JUDO RAVENNA                               KUNG FU TAI CHI ITKA

BOXE SERVIDEI RAVENNA               SHOTOKAI CSI                                  ZUNG WU MEN

JUDO ROMAGNA                               KUNG FU –TAI CHI LA TORRE         KICK BOXING

SOCIETA’dell AQUILA                       WINT SUN RAVENNA                       MUAI THAI RAVENNA

KALIX FORLI                                      AIKIDO ROMAGNA                           PERSONAL PROTECTION

TAEKWONDO RAVENNA                  GARBI DOJO                                       BUTOKU KARATE JKA

KUNG FU TAI CHI ITKA                    KRAV MAGA CERBERU                      JUJITSU RAVENNA

UESHIBA MURAKAMI                       SHAOLIN WAY

                amici di arte e passione:               

CIRCOLO DEGLI ATTORI
SCUOLA MALPASSI
DANZATORI DELL ATELIER
CentroProfessionaleDANZA
05ATTO
MUSIC TOGETHER

SPONSOR